Clean uw mail
Nieuws
27/02/2009
300 000 mails per maand : 300 000 mails per maand: installatie in een Brusselse onderneming, met als resultaat meer dan 300 000 gefilterde e-mails per maand. "Onze mailserver wordt minder belast en onze mailboxen zijn heel wat minder zwaar ..."

Alle Nieuws...


Onverminderd de bijzondere vermeldingen die verwijzen naar de verschillende secties van spamicide.be, hebben de teksten gepubliceerd op deze site een informatief en/of documentair karakter.

Gelieve in acht te nemen dat een bepaald aantal benamingen, tekens en logo's (onder andere het logo en de benaming spamicide.be/ zeuscomputer.be) beschermde merken zijn.

Alle geschillen met betrekking tot de site ergopos.be vallen uitsluitend onder het Belgisch recht. Bij een geschil zijn alleen de rechtbanken van Bergen bevoegd.